TEKNIK

Et aviation anlæg til luftfart er underlagt mange regler. Der findes i dag følgende produkter: JET A1, AVGAS 100LL, F44 samt UL91 (blyfri).

Der skal tages prøver dagligt fra lagertank samt før og efter filter.

Der skal kunne udtages milipore prøver.

Drænprøver tages ud og føres via måler/pumpe til glassampler og videre til dræntank.
Alle ventiler er her selvlukkende.

Hele anlægget skal termisk aflastes og der må ikke være mulighed for stillestående produkt.

Filter skal udluftes automatisk.

Der monteres differenstryksmåler så man kan følge filterets tilstand.

Vi gør meget ud af at montere ventiler og rør optimalt så anlægget er overskueligt for operatøren.

Alle rør og ventiler er rustfri stål 316 og el komponenter ATEX godkendte.

Der er lært og tænkt meget gennem tiden.